Sprawozdania

Lista sprawozdań:
> Sprawozdanie-z-działalności-Zakładu-Gospodarowania-Nieruchomościami.pdf

> BILANS-31_12_2019-1.pdf

> Bilans-31-12-2020-Formularz-B2.pdf

> Bilans-31-12-2020-Formularz-B3.pdf

> Bilans-31-12-2020-Formularz-B4.pdf