Lokale Mieszkalne

Wnioski do pobrania:
> Oświadczenie-o-ilości-osób-zamieszkujących-w-lokalu.pdf

> Wniosek-o-odpracowanie-zadłużenia.pdf

> Wniosek-o-rozłożenie-zaległości-na-raty-umorzenie-zaległości-odroczenie-płatności.pdf

Informacje:

ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających płacenie należności, lokatorzy,

Czytaj więcej

Odpracowanie zaległości

Możesz odpracować niezapłacony czynsz Jeśli mieszkasz w lokalu komunalnym, masz trudną sytuację życiową i zaległości w opłatach za czynsz, możesz odpracować swoje długi. Jak skorzystać? Należy złożyć wniosek o zamianę długu na świadczenie niepieniężne do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami lub burmistrza dzielnicy, w której się mieszka Uzgodnić prace i podpisać porozumienie Po wykonaniu prac następuje zmniejszenie

Czytaj więcej