Kontakt

22 811-68-59
22 814-21-28
22 814 17 37
faks w. 104

03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44

biuro@zgnbialoleka.waw.pl

NIP 5242523833, REGON 010842257