KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w DZIELNICY BIAŁOŁĘKA ZWRACA SIĘ DO INTERESANTÓW Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ  O KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI JEDYNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 

 

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Czytaj więcej o: DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy istnieje możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. dotacji zawarte są w Uchwale nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E90CCC14-56A7-4324-B343-EE0CE042833C,frameless.htm

W celu przybliżenia nowych zasad, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało II edycję poradnika o dotacjach. Jest on do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej po linkiem: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/broszura-dotacje-2019-edycja-ii, a w wersji papierowej w siedzibie BSKZ.

ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację mają możliwość pozostania w programie, pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Ponadto dla osób, które nie złożyły wniosku o restrukturyzację, został wydłużony termin na jego złożenie o 6 miesięcy, tj. do 29 czerwca 2021 roku.