Pomoc zwierzętom w czasie zimy

Zima to szczególnie trudny czas dla zwierząt. Odrobina dobrej woli każdego z nas może odmienić ich los.

Szczególną opieką należy otoczyć koty wolnożyjące, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalna ochronę przed gryzoniami. Stwórzmy dla nich bezpieczne, ciepłe i suche schronienia z dostępem do wody i jedzenia np. w nieużywanym (wydzielonym) pomieszczeniu piwnicznym, z możliwością swobodnego wejścia i wyjścia. Kotom, które już zamieszkują piwnice, nie utrudniajmy tam przebywania.