Numer postępowania: 2021/BZP 00290005/01
Przedmiot postępowania: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: W toku
Termin składania ofert: 07-12-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 07-12-2021 11:00
Załączniki

2021BZP-0029000501-2.zip