Numer postępowania: 2021/BZP 00184482/01
Przedmiot postępowania: Remont lokali (pustostanów) w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 01-10-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 01-10-2021 11:00
Załączniki

2021_BZP-00184482_01.zip