Numer postępowania: 2021/BZP 00182991/01
Przedmiot postępowania: Likwidacja palenisk na paliwa stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 w Warszawie
Tryb postępowania: Tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 30-09-2021 10:00
Termin otwarcia ofert: 30-09-2021 11:00
Załączniki

2021_BZP-00182991_01-1.zip