Numer postępowania: ZGN-II /4/2020/PN
Przedmiot postępowania: Rozbiórka budynku położonego na działce nr 44/6 obręb 4-02-26 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 30-10-2020 09:00
Termin otwarcia ofert: 30-10-2020 09:15
Załączniki

ZGN-II_4_PN.zip

zp-12-zbiorcze-zestawienie-ofert_.doc