Roboty remontowe dźwigów elektrycznych


Numer postępowania: ZGN-II /1/2020/PN
Przedmiot postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie w budynkach przy ul. Vincenta v. Gogha 11 klatka I i Świętosławskiego 4 klatka I w Warszawie, robót remontowych dźwigów elektrycznych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 25-03-2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 25-03-2020 12:15
Załączniki

SIWZ.docx

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-A-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-umowa.doc

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4-A-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4b-do-SIWZ.docx

PFU-Załącznik-nr-5-do-SIWZ.pdf
Rozstrzygnięcie

Informacja-o-rozstrzygnięciu.pdf