DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy istnieje możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. dotacji zawarte są w Uchwale nr XVII/428/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E90CCC14-56A7-4324-B343-EE0CE042833C,frameless.htm

W celu przybliżenia nowych zasad, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przygotowało II edycję poradnika o dotacjach. Jest on do pobrania w formacie pdf ze strony internetowej po linkiem: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/broszura-dotacje-2019-edycja-ii, a w wersji papierowej w siedzibie BSKZ. Zaplanowane zostały również dwa spotkania informacyjne o zmianach w zasadach udzielania dotacji. Jedno już się odbyło – 28 listopada w Centrum Kreatywności przy ul. Targowej, a drugie odbędzie się 6 grudnia o godz. 17.30 w ZODIAKU.