Remont fundamentów – roboty rozbiórkowe elementów budowlanych budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie


Numer postępowania: ZGN-II /5/2019/PN
Przedmiot postępowania: Remont fundamentów - roboty rozbiórkowe elementów budowlanych budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 04-10-2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 04-10-2019 12:15
Załączniki

SIWZ.docx

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-A-do-SIWZ.doc

Zał.-nr-3-do-SIWZ-umowa.doc

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-5-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-6-do-SIWZ.docx

Załaczniki-techniczne.zip