Podchwycenie fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej Jet Grouting, budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie


Numer postępowania: ZGN-II /4/2019/PN
Przedmiot postępowania: Podchwycenie fundamentów w technologii iniekcji strumieniowej Jet Grouting, budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 24-07-2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 24-07-2019 12:15
Załączniki

SIWZ.docx

Załącznik-nr-4b-do-SIWZ.docx

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc

Zał.-nr-3-do-SIWZ-umowa.doc

Załącznik-nr-2-A-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4-A-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Załączniki-techniczne.zip