ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających płacenie należności, lokatorzy, którzy już zawarli umowy o restrukturyzację mają możliwość pozostania w programie, pod warunkiem, że w terminie do 2 miesięcy od zakończenia stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Ponadto dla osób, które nie złożyły wniosku o restrukturyzację, został wydłużony termin na jego złożenie o 6 miesięcy, tj. do 29 czerwca 2021 roku.

Pliki do pobrania:
Informacja-nt.-programu-restrukturyzacji.docx
Uchwała-z-dnia-30.05.2019-r.-ws.-restrukturyzacji.pdf
Uchwała-zmieniająca-z-dnia-23.04.2020-r..pdf
Wniosek-restrukturyzacja-2020-r..pdf
BroszurkaPomarańcz.pdf
Plakat-R-17.08.pdf