Wykonanie w budynkach przy ul. Vincenta v. Gogha 11 i Świętosławskiego 4 w Warszawie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów elektrycznych


Numer postępowania: ZGN-II/2/2019 PN
Przedmiot postępowania: Wykonanie w budynkach przy ul. Vincenta v. Gogha 11 i Świętosławskiego 4 w Warszawie robót budowlanych polegających na wymianie dźwigów elektrycznych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-06-2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 12-06-2019 12:15
Załączniki

SIWZ.docx

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-a-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-3-do-SIWZ-.doc

Załącznik-nr-4-a-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4-b-do-SIWZ.docx

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-5-do-SIWZ..pdf

Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Rozstrzygnięcie

ROZSTRZYGNIĘCIE-informacja.pdf