„Remont i przebudowa fundamentów wraz z izolacją budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie”


Numer postępowania: ZGN-II /1/2019/PN
Przedmiot postępowania: Remont i przebudowa fundamentów wraz z izolacją budynku przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 14-05-2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 14-05-2019 12:15
Załączniki

SIWZ.docx

Załącznik-nr-1-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-2-A-do-SIWZ.doc

Zał.-nr-3-do-SIWZ-umowa.doc

Załącznik-nr-4-do-SIWZ.doc

Załącznik-nr-4-A-do-SIWZ.doc

Oświadczenie-RODO.docx

Załączniki-techniczne.zip

Druk-ZP-12.pdf
Rozstrzygnięcie

Informacja-o-unieważnieniu.pdf