Aktualności

WSZYSTKO O ODPADACH KOMUNALNYCH

Wszelkie informacje dotyczące zasad odbioru odpadów komunalnych znajdują się tutaj.    

KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w DZIELNICY BIAŁOŁĘKA ZWRACA SIĘ DO INTERESANTÓW Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ  O KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI JEDYNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.   

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Czytaj więcej o: DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy istnieje możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. dotacji zawarte są

Czytaj więcej

ZASADY RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU ZAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU m.st. WARSZAWY

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją wynikającą ze stanu trwającej epidemii, 23 kwietnia 2020 r. Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę nr XXIX/842/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Zgodnie z tą zmianą, w przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających płacenie należności, lokatorzy,

Czytaj więcej