Aktualności

POMOC SĄSIEDZKA

Czytaj więcej o: POMOC SĄSIEDZKA

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ROZPOCZĘŁO AKCJĘ PROMUJĄCĄ SAMOPOMOC SĄSIEDZKĄ. Więcej informacji w załączniku.

KAMPANIA EDUKACYJNA DOTYCZĄCA KORONAWIRUSA

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w DZIELNICY BIAŁOŁĘKA ZWRACA SIĘ DO INTERESANTÓW Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ  O KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI JEDYNIE TELEFONICZNIE LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.   

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy istnieje możliwość uzyskania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. dotacji zawarte są

Czytaj więcej